Social Networks

Over Holvoet Photography

 

 

Bruno holvoet geraakte reeds jong gefascineerd door fotografie onder impuls van zijn vader. Hoewel hij er jarenlang weinig aandacht aan besteedde, borrelde zijn passie weer op in 2003 na de opkomst van de digitale fotografie.

Tijdens reizen experimenteerde en verdiepte hij zich steeds meer in de nieuwe technologieën en schafte zich al snel de toen bekende Canon350D aan en is sindsdien niet meer gestopt met het opvolgen van nieuwe fototechnieken en het aankopen van een steeds betere uitrusting.

In de jaren die volgde lag de focus voornamelijk op sportfotografie om van daaruit langzaam te evolueren naar bedrijfsfotografie, portretten, evenementen en festivals – waaronder Tomorrowland.

Als autodidact blijft hij eeuwig in de leer, zijn voorkeur ligt bij reportagefotografie.

Hij is een all-round fotograaf met technische bagage en wordt regelmatig gevraagd door bureaus omwille van zijn open-minded manier van werken en zijn bereidheid om steeds nieuwe dingen uit te proberen.